Có gì mới
You are here: Home » Tin tức Visa » Thông tin đại sứ quán » Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia

Địa chỉ Cơ quan lãnh sự Việt Nam tại Campuchia 

Đại sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, Cambodia
Địa chỉ: 436 Monivong Blvd., Khan Chamcarmon, Phnom Penh
Điện thoại: (855) 23 726 284
Fax: (855) 2372 6273
Email: vnembassy03@yahoo.com vnembpnh@online.com.kh

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Sihanouk Ville, Cambodia
Địa chỉ: 310 Ekreach- Khan Mittapheap – Sihanouk City
Điện thoại: (855) 3493 3669
Fax: (855) 3493 3669
Email: tlsqsiha@camintel.com

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Batambang, Cambodia
Địa chỉ: Road No.3, Batambang province, CAMBODIA
Điện thoại: (855) 5395 2894
Fax: (855) 5395 2894
Email: lsqvnbat@camintel.com

 

Comments are closed.

Bình luận

Scroll To Top