Có gì mới
You are here: Home » Tin tức Visa » Thông tin đại sứ quán » Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Anh

Cơ quan đại diện của Việt Nam tại Anh

Đại sứ quán Việt Nam tại London, United Kingdom
Địa chỉ: 12-14 Victoria Rd., London W8-5rd, UK
Điện thoại: (4420) 79371912
Fax: (44020) 7565385
Email: embassy@vietnamembassy.org.uk

Tổng lãnh sự Việt Nam tại London, United Kingdom
Địa chỉ: 12-14 Victoria Rd., London W8-5rd, UK
Điện thoại: (4420) 79371912
Fax: (44020) 7565385
Email: embassy@vietnamembassy.org.uk

Comments are closed.

Bình luận

Scroll To Top