Có gì mới
You are here: Home » Tin tức Visa » Thông tin đại sứ quán » Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào

Cơ quan đại diện Việt Nam tại Lào

Đại sứ quán Việt Nam tại Pakse, Laos
Địa chỉ: No. 31, Banphabạt, Paksé, Champassak, LAOS
Điện thoại: (856) 21 2824/2
Fax: (856) 212058
Email: vnemb.la@mofa.gov.vn

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Vientiane, Laos
Địa chỉ: No 85 23 Singha Road, Ban Phonxay, Saysettha District
Điện thoại: (856) 2141 3409
Fax: (856) 2141 3379
Email: dsqvn@laotel.com

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Luang Prabang, Laos
Địa chỉ: No. 427-428, That Bo Sot village, Luang phrabang town, Luang phrabang province, Laos.
Điện thoại: (856) 071 25474
Fax: (856) 071 25474
Email: luongpb@yahoo.com.vn

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Savanakhet, Laos
Địa chỉ: No.118, Sisavangvong, Kayson Phomvihan district, Savannakhet province
Điện thoại: (856) 41 212418
Fax: (856) 4121 2182
Email: tlsxavan@laotel.com

Comments are closed.

Bình luận

Scroll To Top