Có gì mới
You are here: Home » Thẻ tạm trú » Dịch vụ xin cấp mới thẻ tạm trú

Dịch vụ xin cấp mới thẻ tạm trú

“ Người nước ngoài (NNN) tạm trú từ 1 năm trở lên được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền thuộc Bộ Công an cấp thẻ tạm trú. Thẻ tạm trú có thời hạn 1 năm đến 3 năm. Người mang thẻ tạm trú được miễn thị thực khi xuất cảnh, nhập cảnh trong thời hạn của thẻ” (Khoản 3 điều 15 Pháp lệnh nhập cảnh,xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam).
Tiêu chuẩn này áp dụng cho cả người Việt Nam định cư ở nước ngoài ( Việt kiều ) mang hộ chiếu nước ngoài.
I. THỦ TỤC CẤP MỚI:
1./ 01 văn bản đề nghị cấp thẻ tạm trú ( mẫu N7A ). Tờ khai thông tin về người nước ngoài đề nghị cấp thẻ tạm trú ( mẫu N7B), có dán ảnh, kèm theo 02 ảnh cỡ 3 x4 cm ( vui lòng xem hướng dẫn quy cách ảnh kèm theo, cách đóng dấu treo, dấu giáp lai ảnh trên tờ khai N7B ).
2./ 01 bản chụp hộ chiếu, thị thực còn giá trị, phiếu xuất nhập cảnh ( mang bản chính để đối chiếu )
3./ 01 bản sao hoặc bản pho to ( có bản chính để đối chiếu ) giấy tờ chứng minh mục đích ở lại Việt Nam (tuỳ trường hợp cụ thể nộp giấy tờ thích hợp: Giấy phép đầu tư, giấy phép thành lập doanh nghiệp, giấy phép lao động, giấy xác nhận thành viên hội đồng quản trị, giấy phép thành lập văn phòng đại diện, giấy đăng ký kết hôn, khai sinh…).
II. THỜI HẠN THẺ TẠM TRÚ, LỆ PHÍ CẤP THẺ TẠM TRÚ:
 
1.  Thời hạn thẻ tạm trú:
2. Thẻ tạm trú có thời hạn từ 1 năm đến 3 năm;
3. Thời hạn của thẻ tạm trú ngắn hơn ít nhất 01 tháng so với thời hạn của hộ chiếu;
4. Không cấp thẻ tạm trú cho người có hộ chiếu thời hạn còn dưới 1 năm.
III. THỜI HẠN TRẢ KẾT QUẢ:
 
05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (trừ trường hợp cấp  do mất thẻ).
 
IV. SỬ DỤNG THẺ TẠM TRÚ:
 
1. Người mang thẻ tạm trú phải thực hiện đúng các nội dung những điều cần lưu ý (ghi rõ trên thẻ tạm trú), khai báo tạm trú đầy đủ;
2. Cơ quan, tổ chức bảo lãnh đề nghị cấp thẻ tạm trú phải có trách nhiệm:
2.1. Quản lý hoạt động của người được cấp thẻ theo đúng nội dung, mục đích đã đăng ký trong thời gian bảo lãnh;
2.2. Trả lại thẻ tạm trú cho cơ quan cấp thẻ khi người được cấp thẻ chấm dứt công việc, về nước hoặc thay đổi nhân sự … ;
2.3. Thông báo bằng văn bản cho cơ quan cấp thẻ biết khi người được cấp thẻ thay đổi nơi tạm trú.

 

2071821172_The_tam_tru_Vietnam

Comments are closed.

Bình luận

Scroll To Top