Có gì mới
You are here: Home » Tin tức Visa » Thông tin đại sứ quán » Cơ quan đại diện của Viet Nam tại Philipin

Cơ quan đại diện của Viet Nam tại Philipin

Đại sứ quán Việt Nam tại Manila, Philippines
Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo (formerly Vito Cruz) Malate, Manila, The PHILIPPINES
Điện thoại: (632) 521 6843
Fax: (632) 526 0472
Email: vnembph@yahoo.com

Comments are closed.

Bình luận

Scroll To Top