Có gì mới
You are here: Home » Gia hạn visa » Thủ tục làm phiếu lí lịch tư pháp cho người nước ngoài

Thủ tục làm phiếu lí lịch tư pháp cho người nước ngoài

Trình tự thực hiện:

– Nộp hồ sơ tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia, Bộ Tư pháp.

– Nhận kết quả tại nơi nộp hồ sơ.

Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

Thành phần hồ sơ:

– Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/TT-LLTP);

– Bản sao hộ chiếu;

– Bản sao giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú;

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục (trường hợp người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). Trường hợp người ủy quyền là người nước ngoài đã rời Việt Nam thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp theo quy định của pháp luật của nước mà người đó là công dân hoặc thường trú và phải được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt.

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết hồ sơ: 15 ngày.

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Bộ Tư pháp

Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính:Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia.

Cơ quan phối hợp: 

– Cơ quan công an

– Cơ quan Tòa án: Trường hợp sau khi tra cứu thông tin lý lịch tư pháp tại cơ quan Công an mà vẫn chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc nội dung về tình trạng án tích của đương sự có điểm chưa rõ ràng, đầy đủ để khẳng định đương sự có án tích hay không có án tích.

– Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn; cơ quan, tổ chức, cơ quan tiến hành tố tụng có liên quan: trường hợp phối hợp xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án tích.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

– Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (Mẫu số 03/TT-LLTP);

– Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp (dùng cho cá nhân trong trường hợp ủy quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1) (Mẫu số 04/TT-LLTP)

Lệ phí: 200.000đồng/lần/người.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp.

Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

Nguồn : http://www.moj.gov.vn/tthc/Lists/ThutucHanhChinh/View_detail.aspx?ItemID=605

Comments are closed.

Bình luận

Scroll To Top