Có gì mới
You are here: Home » Gia hạn visa » Báo giá gia hạn visa mới tháng 9/2014

Báo giá gia hạn visa mới tháng 9/2014

1.Quốc tịch thường + Quốc tịch Châu Âu ( Nhập cảnh 3)

1.ORDINARY NATION +EUROPE NATION (3)

 

Vào theo diện MIỄN THỊ THỰC ( Không phải làm Visa khi nhập cảnh) danh sách: các quốc gia được miễn thị thực

( VISA –FREE when entrying Vietnam) Listing of countries that  do-not requie visa

 

Vào theo diện Miễn thị thực

( Không phải làm Visa khi nhập cảnh)

Cấp mới visa 1 tháng 1 lần : 90usd

Renew visa 1month single: 90 usd

Cấp mới visa 3 tháng 1 lần : 235usd

Renew visa 3month single: 235 usd

Cấp mới visa 3 tháng nhiều lần: 280usd

Renew visa 3month multiple: 280 usd

Visa C1 ( Cấp ở Đại sứ quán- Cửa khẩu)

C1 VISA (issuec by Embassy- Border)

Gia hạn visa lưu trú 1 tháng: 55usd

Visa Extension 1 month single: 55 usd

Cấp mới visa 3 tháng 1 lần giá : 235usd

Visa Extension  3month single: 235 usd

Cấp mới visa 3 tháng nhiều lần: 280usd

Renew visa 3month multiple: 280 usd

Visa B3-C2- B2 ( Cấp ở Đại sứ quán- Cửa khẩu)

 B3-C2- B2 visa ( issued by embassy and Border)

Cấp mới visa 1 tháng 1 lần : 90 usd

Renew visa 1month single:90 usd

Gia hạn visa 3 tháng 1 lần : 180usd

Visa Extension  3month single:190 usd

 Cấp mới visa 3 tháng 1 lần: 235 usd

Renew visa 3month single: 235 usd

Cấp mới visa 3 tháng nhiều lần: 280usd

Renew visa 3month multiple: 280 usd

Lưu ý: Áp dụng đối với khách quốc tịch thường nhập cảnh từ tháng 7/2014 , khách quốc tịch khó châu phi , đạo hồi vui lòng liên lạc .

Comments are closed.

Bình luận

Scroll To Top