Có gì mới
You are here: Home » Visa Việt Nam » Miễn thị thực 5 năm

Miễn thị thực 5 năm

Giấy miễn thị thực 5 năm

Mien-thi-thuc

Giấy miễn thị thực gồm 02 loại theo mẫu dưới đây: 1.  Loại dán: là Giấy miễn thị thực được dán vào hộ chiếu nước ngoài của người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài dùng để nhập cảnh Việt Nam. 2.  Loại sổ: là Giấy miễn thị thực dành cho người Việt Nam định cư ở nước ... Read More »

Thủ tục xin miễn thị thực 5 năm cho người nước ngoài

Mien-thi-thuc

Người mang hộ chiếu nước ngoài có vợ hoặc chồng mang hộ chiếu Việt Nam  khi vào Việt Nam thăm thân nhân hoặc làm việc có thể xin visa hoặc xin giấy phép miễn thị thực . Giấy phép thị thực được cấp  có giá trị 5 năm . Được lưu trú 90 ngày , hết hạn lưu trú có ... Read More »

Scroll To Top