Có gì mới
You are here: Home » Thẻ tạm trú » Mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài NA6, NA8 – Bản Word

Mẫu đơn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài NA6, NA8 – Bản Word

Bạn đang muốn xin mẫu đơn cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là bạn bè, người thân muốn cư trú tại Việt Nam thêm 1 – 5 năm thì sẽ cần 2 loại mẫu đơn sau:

mau-the-tam-tru-o-viet-nam

Biểu mẫu đơn NA6: Công văn xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam biểu mẫu này được ban hành theo thông tư số 04/2015/TT-BCA vào ngày 05/1/2015 đây là biểu mẫu mới nhất.

Biểu mẫu NA6 được sử dụng cho: Doanh nghiệp, tổ chức lao động tại Việt Nam xin cấp thẻ tạm trú cho chủ đầu tư, người lao động nước ngoài có giấy phép lao động và người nước ngoài được miễn giấy phép lao động.

Download biểu mẫu NA6 bản doc tại Link: Mẫu-NA6—Công-văn-đề-nghị-cấp-thẻ-tạm-trú-cho-người-nước-ngoài

Biểu mẫu NA8: Tờ khai đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam

Biểu mẫu đơn NA8: Tờ khai đề nghị cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam biểu mẫu này được ban hành theo thông tư số 04/2015/TT-BCA vào ngày 05/1/2015 đây là biểu mẫu mới nhất.

Biểu mẫu NA8 được sử dụng cho cá nhân công dân người Việt Nam bảo lãnh xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài là người thân, người lao động trong doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại VN xin cấp thẻ tạm trú cho người đầu tư, người có giấy phép lao động tại VN hoặc ngoài được miễn giấy phép lao động.

Download  biểu mẫu NA8 bản .doc tại link: Mẫu-NA8.Tờ-khai-đề-nghị-cấp-thẻ-tạm-trú-cho-người-nước-ngoài-docx

Để làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài không mất thời gian bạn nên tìm hiểu thêm:

Comments are closed.

Bình luận

Scroll To Top