Có gì mới
You are here: Home » Thẻ tạm trú » Link Download mẫu đơn N7A xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Link Download mẫu đơn N7A xin thẻ tạm trú cho người nước ngoài

Đơn đề nghị xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài mẫu N7A hiện nay đã được thay đổi bằng mẫu NA6 và NA8.

Khách hàng dowload 2 mẫu này tại link:

Mẫu-NA6—Công-văn-đề-nghị-cấp-thẻ-tạm-trú-cho-người-nước-ngoài

Mẫu-NA8.Tờ-khai-đề-nghị-cấp-thẻ-tạm-trú-cho-người-nước-ngoài-docx

Nếu bạn thực sự cần thiết mẫu N7A xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài thì tải tại link: Mẫu-NA7–Đơn-bảo-lãnh-cấp-thẻ-tạm-trú-cho-người-nước-ngoài

Để tìm hiểu thêm về các thủ tục làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài bạn xem tại đây

Comments are closed.

Bình luận

Scroll To Top