Có gì mới
You are here: Home » Visa Việt Nam » Kí hiệu các loại visa vào Việt Nam

Kí hiệu các loại visa vào Việt Nam

  • Visa ký hiệu A1: Cấp cho thành viên chính thức các đoàn khách mời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và khách mời cấp tương đương của các vị có hàm Bộ trưởng, Thứ trưởng, Chủ tịch, Phó Chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và thân nhân, người giúp việc cùng đi.
  • Visa ký hiệu A2: Cấp cho thành viên cơ quan đại diện nước ngoài và thân nhân, người giúp việc cùng đi.
  • Visa ký hiệu A3: Cấp cho người vào làm việc với cơ quan đại diện nước ngoài hoặc vào thăm thành viên của cơ quan đại diện nước ngoài.
  • Visa ký hiệu B1: Cấp cho người vào làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân, đoàn thể, quần chúng.
  • Visa ký hiệu B2: Cấp cho người vào thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép.
  • Visa ký hiệu B3: Cấp cho người vào làm việc với các doanh nghiệp của Việt Nam.
  • Visa ký hiệu B4: Cấp cho người vào làm việc tại văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức kinh tế, văn hoá và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài; tổ chức phi chính phủ có trụ sở đặt tại Việt nam
  • Visa ký hiệu C1: Cấp cho người vào Việt Nam du lịch.
  • Visa ký hiệu C2: Cấp cho người vào Việt Nam với mục đích khác.
  • Visa ký hiệu D: Cấp cho người vào Việt Nam không có cơ quan, tổ chức, cá nhân mời đón – Thị thực ký hiệu D có giá trị 15 ngày; thị thực ký hiệu khác có giá trị từ 30 ngày trở lên

Comments are closed.

Bình luận

Scroll To Top